Privacyverklaring

ShereyPaul.com is onze persoonlijke blog. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email. Wij zijn ook in social media te vinden: facebook, instagram en twitter.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij gaan altijd vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens, ingevoerd op mijn blog, en daarom zullen wij dergelijke gegevens nooit verkopen aan externe partijen.

Reactie achterlaten

Onder elk blog dat ik schrijf kan jij een reactie achterlaten. Ik vraag je dan om je naam en e-mailadres in te vullen en eventueel ook een website. Ook je ip-adres wordt meegestuurd als je een reactie achterlaat. Deze gegevens zal ik nooit gebruiken om door te verkopen aan derden. Mocht je een reactie willen verwijderen, stuurt een mailtje aan mij.

Nieuwsbrief

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief gebruiken we je naam, taal voorkeur en e-mail adres om je berichten te sturen. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden. Je krijgt na het inschrijven een opt-in email waarin dit expliciet vermeld staat. Uitschrijven kan via de button onderaan elke nieuwsbrief die je van ons krijgt.

Hosting

ShereyPaul.com maakt gebruikt van een hostingpartij. Deze host gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Hun privacyverklaring vindt je hier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via blog@ShereyPaul.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies/ Google Analytics

Voor analysedoeleinden maken wij gebruik van Google Analytics, die op hun beurt weer cookies gebruiken. cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Met de gegevens die Google Analytics voor ons verzamelt kunnen wij onze blog verder verbeteren. Voorbeelden van gegevens die verzameld worden en die ik kan zien zijn: de browser die je gebruikt om mijn blog te bekijken, de tijd die je doorbrengt op mijn blog en welke pagina’s je bekijkt voor hoe lang. Uiteraard wordt er door Google Analytics vertrouwelijk omgegaan met de persoonsgegevens van wie dan ook en worden deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan de analyse.

Met Google heb ik een verwerkingsovereenkomst, het delen van informatie met Google is uitgezet en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Daarmee voldoet mijn website aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

ShereyPaul.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *